Bekendmakingen


Zoeken in de bekendmakingen

Zoeken in de bekendmakingen

Terinzagelegging ontwerpactualisatie Omgevingsvisie Drenthe 2022

Op 10 mei 2022 hebben Gedeputeerde Staten van Drenthe ingestemd met de ontwerpactualisatie ‘Omgevingsvisie Drenthe 2022’ en besloten deze vrij te geven voor zienswijzen. Iedereen kan de stukken van 13 mei 2022 tot en met 24 juni 2022 inzien en in die periode een zienswijze indienen.

Terinzage liggende documenten bij kennisgevingen en bekendmakingen

Terinzage liggende documenten zijn bij de bekendmakingen in PDF-formaat gepubliceerd. Bij meerdere documenten zijn deze meestal in een ZIP-bestand te vinden.

Reageren

Wilt u bezwaar maken? Of een beroep of zienswijze indienen? Bij elke bekendmaking staan de mogelijkheden vermeld.

Over uw buurt

'Over uw buurt' is een digitale service van de overheid. U vindt hier vergunningen, plannen en regelgeving van alle overheden.  Dus van gemeente, provincie en waterschap. Dat kan via een app op de smartphone of tablet. Of rechtstreeks in uw mailbox.