Bekendmakingen


Zoeken in de bekendmakingen

Zoeken in de bekendmakingen

Terinzagelegging ontwerp Drentse Bomen- en Bossenstrategie

Op 25 januari 2022 hebben Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe de ontwerp Drentse Bomen- en Bossenstrategie vastgesteld. In de ontwerp Drentse Bomen- en Bossenstrategie staan de ambities beschreven voor de Drentse bomen en bossen. Iedereen kan de stukken van 25 februari 2022 tot en met 7 april 2022 inzien en in die periode een zienswijze indienen.

Terinzage liggende documenten bij kennisgevingen en bekendmakingen

Terinzage liggende documenten zijn bij de bekendmakingen in PDF-formaat gepubliceerd. Bij meerdere documenten zijn deze meestal in een ZIP-bestand te vinden.

Reageren

Wilt u bezwaar maken? Of een beroep of zienswijze indienen? Bij elke bekendmaking staan de mogelijkheden vermeld.

Over uw buurt

'Over uw buurt' is een digitale service van de overheid. U vindt hier vergunningen, plannen en regelgeving van alle overheden.  Dus van gemeente, provincie en waterschap. Dat kan via een app op de smartphone of tablet. Of rechtstreeks in uw mailbox.