Nieuwsbrief Impuls januari 2024


Nieuwsbrief Impuls project Drents-Friese Grensstreek

In de prachtige Drents-Friese grensstreek zijn we bezig met de uitvoering van een impulsproject om de huidige natuurkernen en het tussenliggende gebied verder te ontwikkelen tot een samenhangend landschap. Via deze nieuwsbrief houden we u graag op de hoogte van recente ontwikkelingen in dit project.

Stuurgroep maakt pas op de plaats met de landschapsvisie Drents-Friese grensstreek

De stuurgroep Regionaal Landschap Drents Friese Grensstreek heeft, na een jaar waarin ook inwoners en ondernemers hebben meegepraat over de landschapsvisie, besloten het proces voorlopig stil te leggen. De conclusie is dat het huidige document onvoldoende aansluit bij de verwachtingen van alle betrokkenen. In februari wordt bekeken hoe verder wordt gegaan met dit proces.

Het doel van de Landschapsvisie is inspiratie bieden voor ontwikkelingen in het landschap richting de toekomst. Hierbij moeten maatschappelijke opgaven en ruimte voor ontwikkeling samengaan met behoud van kwaliteit van het landschap. Veel mensen en organisaties hebben gereageerd op de laatste conceptversie. Deze werd gepresenteerd op 1 en 2 november 2023. Uit de reacties blijkt dat inwoners en organisaties erg betrokken zijn bij dit onderwerp. Men vindt de ontwikkelingen en het landschap en de kansen en bedreigingen ervoor in hun omgeving erg belangrijk.

Tegelijk heerst er ook veel onzekerheid over het toekomstperspectief. Ook zijn er zorgen over de staat van de natuur. Deze opgaven worden aangepakt in andere processen zoals het Programma Landelijk Gebied.

In het najaar van 2022 gaf de stuurgroep Regionaal Landschap Drents-Friese Grensstreek de opdracht aan een bureau om een landschapsvisie op te stellen voor het gebied. De Stuurgroep heeft het concept-document en de reacties daarop in de vergadering van eind december intensief besproken. Zij heeft daarbij ook de politieke en maatschappelijke ontwikkelingen en de daaruit vloeiende maatschappelijke opgaven betrokken. De gezamenlijke conclusie is dat het huidige concept van de landschapsvisie niet voldoet aan het doel om een inspiratiedocument te zijn.

De reacties en de informatie en inzichten die tijdens het proces verkregen zijn, blijven van waarde voor de gezamenlijke zorg voor behoud van het landschap. Ze dragen ook bij aan de inbreng van de Stuurgroep in bijvoorbeeld het programma Landelijk Gebied. In februari bespreekt de stuurgroep of en zo ja, hoe zij verder gaat met het proces.

De Stuurgroep is in 2013 opgericht als samenvoeging van de oude overlegorganen van de Nationale Parken Dwingelderveld en Drents-Friese Wold. De Stuurgroep is een samenwerkingsplatform van bestuurders van overheden, terreinbeheerders en maatschappelijke organisaties uit recreatie- en landbouwsector in de regio. De taak van de Stuurgroep is het in samenwerking verder ontwikkelen van de Nationale Parken Dwingelderveld, Drents-Friese Wold en het natuurgebied Holtingerveld in samenhang met het tussenliggende landschap waar gewoond en gewerkt wordt.

Abonneren nieuwsbrief

Om omwonenden en alle betrokken partners op de hoogte te houden, verschijnt deze nieuwsbrief met enige regelmaat. Wilt u zich abonneren op de nieuwsbrief? Dat kan via de link hieronder, waar u zich ook uit kunt schrijven.

Wilt u geen informatie meer over de vervolgstappen richting landschapsvisie ontvangen, dan kunt u zich hier uitschrijven.

Oude nieuwsbrieven en achtergrondinformatie over het project, zijn  te vinden op onze website.