Landschapsvisie


Een van de onderdelen van het project Nationale Parken Drents-Friese grensstreek is het opstellen van een Landschapsvisie voor Zuid-West Drenthe. Deze visie moest een beeld geven, inclusief inbreng van ideeën vanuit de bewoners van het gebied, over de ruimtelijke toekomst van het gebied. Dit gaat over natuur en landschap, maar ook over het landbouwkundig gebruik en toeristisch-recreatieve aspecten. En zeker ook over de vraag hoe we in de toekomst om willen gaan met nieuwe uitdagingen zoals aanpassing aan klimaatverandering en energietransitie.

Aan de basis van de Landschapsvisie ligt een Landschapsbiografie. De Landschapsbiografie vertelt het verhaal van de ontwikkeling van de Drents-Friese grensstreek door de eeuwen heen tot nu toe, en de rol van de mens daarin.

De landschapsbiografie in boekvorm ligt sinds eind februari 2024 in de boekhandel. Hardcover , ISBN 9789023259909 voor € 30,-.

Het zwaartepunt van de visieontwikkeling zelf lag in 2023. De bedoeling was dat de Landschapsvisie een inspirerend document werd voor bijvoorbeeld gemeentelijk- en provinciaal beleid, maar ook voor geïnteresseerde bewoners en betrokkenen in de Drents-Friese grensstreek. En natuurlijk zou het een leidraad zijn voor de Stuurgroep zelf, om kwaliteit van natuur en landschap te kunnen wegen en integreren bij nieuwe ontwikkelingen.

November en december 2023

Op 1 en 2 november is het eerste concept van de landschapsvisie gepresenteerd aan alle belangstellenden.

Iedereen heeft de mogelijkheid gehad een reactie te geven. De binnengekomen reacties zijn anoniem in de rechterbalk te vinden.

De Stuurgroep heeft op 21 december 2023 vastgesteld dat de concept-versie van de landschapsvisie niet voldoet aan de verwachting. De stuurgroep beraadt zich hoe ze verder wil met dit proces.

In februari 2024 heeft de Stuurgroep besloten niet verder te gaan met de landschapsvisie vanwege de commotie die is ontstaan en het ontbreken van een helder perspectief voor landbouw en geen duidelijk beeld meer van de opgaven natuur en water (en in hoeverre een nieuw Kabinet daar tempo op blijft zetten).