Nieuwsbrief Impuls Februari 2023


Nieuwsbrief Impuls project Drents-Friese Grensstreek

In de prachtige Drents-Friese grensstreek zijn we gestart met een impulsproject om de huidige natuurkernen en het tussenliggende en omliggende gebieden verder te ontwikkelen tot een samenhangend landschap. Via deze nieuwsbrief houden we u graag op de hoogte van recente ontwikkelingen in dit project.

Status Landschapsvisie: een terugblik op de eerste gebiedsbijeenkomst in Dwingeloo

In de laatste nieuwsbrief las u dat we zijn gestart met de Landschapsvisie. In de landschapsvisie wordt inspiratie gegeven voor de toekomstige inrichting van het landschap in en rondom de drie natuurgebieden het Dwingelderveld, het Drents-Friese Wold en het Holtingerveld. Het is nadrukkelijk de bedoeling om de mensen uit het gebied te betrekken bij het opstellen van de visie. Eind januari vond de eerste gebiedsbijeenkomst plaats, in Dwingeloo. Tijdens deze bijeenkomst dachten inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden mee over de toekomst van het landschap in de Drents-Friese Grensstreek.

De bijeenkomsten in de middag en de avond trokken in totaal zo’n 120 geïnteresseerden. De aanwezigen waren zowel inwoners als vertegenwoordigers van dorpsbelangen, recreatie/toerisme, de agrarische sector, de gemeenten, Provincie Drenthe, natuurorganisaties.

Na een gezamenlijke presentatie gingen de aanwezigen in groepen uiteen om te praten over de kwaliteit van het gebied zoals het nu is en de knelpunten en de kansen die er liggen.

Een greep uit de inhoudelijke opbrengst:

 • Men is voor behoud van rust, ruimte, donker, stilte, kleinschaligheid en ruimte voor bedrijvigheid;
 • Het afwisselende (cultuurhistorisch) landschap moet behouden blijven;
 • Noaberschap is een kracht van het gebied;
 • De wens om te blijven ondernemen in het gebied;
 • We moeten het samen doen, in kleine stappen;
 • De liefde voor het landschap en creativiteit van de mensen is een sterke bron voor samenwerking;
 • Genoemde knelpunten: polarisatie, onder andere door de balans (of het verdwijnen van de balans) tussen natuur, recreatie, landbouw, inwoners, dorpen en woningbouw

Hoe nu verder?

De inhoudelijke informatie wordt meegenomen in het opstellen van de landschapsvisie. Daarnaast kunnen ook de mensen die niet aanwezig waren bij de bijeenkomst hun mening geven met een online enquête. Daarover leest u hieronder meer. Ten slotte volgt medio juni/juli een volgende gebiedsbijeenkomst. Wilt u hierbij aanwezig zijn? De uitnodiging hiervoor vindt u t.z.t. in de nieuwsbrief.

Bijeenkomst gemist, maar wel uw mening geven?

Vul de online enquête in

In de landschapsvisie komen alle belangen terug. Het gaat over functies in het landschap, natuur, wonen, werken, cultureel erfgoed, maatregelen ten behoeve van klimaatverandering, landbouw, de energietransitie en recreatie. En dan vooral over hoe we dat samen kunnen vormgeven.

Wilt u uw mening geven? Vul dan de online enquête voor 16 maart 2023 in. Het vraagt ongeveer 20 minuten van uw tijd.

De enquête vindt u hier.

Wilt u de enquête liever op papier invullen? Neem dan telefonisch contact op met Nicole: 0651633437 of André: 0653831106 van bureau Eelerwoude. U ontvangt dan een papieren exemplaar.

Terugblik: Enthousiasme tijdens informatieavonden in Ruinen en Appelscha

Een ander doel van het project is het versterken van de betrokkenheid van bewoners bij de natuur en het landschap in hun directe (woon)omgeving. Vanuit het projectonderdeel ‘Impuls streekbeheer landschap’ werkt Landschapsbeheer Drenthe samen met de andere projectpartners aan het behalen van dit doel.

In het kader hiervan kwamen op maandag 13 februari meer dan 60 mensen bijeen voor een lezing over de ontstaansgeschiedenis en de cultuurhistorie van het lokale landschap van Ruinen. De avond werd georganiseerd door de werkgroep Bloeiend Ruinen.

Tijdens de geslaagde avond werd verteld over het eeuwenoude landschap rond Ruinen, met de essen, beekdalen, bossen en heide. Indertijd was het een plek waar boeren zich vestigden. Zij brachten de woeste gronden in cultuur en Ruinen werd een belangrijke plek in Drenthe.

Ook creatieve ideeën bij startbijeenkomst Streekbeheer in Appelscha.

Ook Landschapsbeheer Friesland doet mee aan dit projectonderdeel, met het dorp Appelscha. Eind januari vond hier een startbijeenkomst plaats. Zo’n 30 enthousiaste bewoners kwamen bij elkaar om te brainstormen over de versterking van het landschap en de natuur in hun eigen leefomgeving. Enkele ideeën die hieruit voortkwamen:

 • Het opzetten van voedselbossen, ecologische dorpstuin en een pluktuinroute;
 • Educatief wandelen met een gids;
 • Voorbeeldtuinen bezoeken: tegel eruit, plant erin;
 • Bordjes in het dorp met leuke informatie over het dierenleven in de buurt;
 • Het plaatsen van een natuurspeeltuin

Op 16 februari vond het vervolg plaats. Tijdens deze bijeenkomst zijn de ideeën verder uitgewerkt en nu worden er stappen gezet om snel aan de slag te gaan.

Abonneren nieuwsbrief

Om omwonenden en alle betrokken partners op de hoogte te houden, verschijnt deze nieuwsbrief met enige regelmaat. Wilt u zich abonneren op de nieuwsbrief? Dat kan via de link hieronder, waar u zich ook uit kunt schrijven.

Wilt u geen informatie meer over de vervolgstappen richting landschapsvisie ontvangen, dan kunt u zich hier uitschrijven.