Nieuwsbrief Impuls December 2022


Nieuwsbrief Impuls project Drents-Friese Grensstreek

December 2022

In de prachtige Drents-Friese grensstreek zijn we gestart met een impulsproject om de huidige natuurkernen en het tussenliggende en omliggende gebieden verder te ontwikkelen tot een samenhangend landschap. Via deze nieuwsbrief houden we u graag op de hoogte van recente ontwikkelingen in dit project. Wij wensen u alvast fijne feestdagen.

foto: Karin Broekhuijsen

GroenCafé Diever

Diever is sinds een paar maanden een inloopcafé rijker. Elke derde woensdag van de maand kunnen belangstellenden het Dorpshuis binnenlopen voor het GroenCafé, waar vragen, tips of adviezen worden behandeld, die groen gerelateerd zijn. Erica Euving nam samen met Jacomijn Pluimers en Marcel Poorts het initiatief om dit op te zetten. Erica: “Het GroenCafé is een product van de eerste bijeenkomst in het kader van het Dorpsnetwerkoverleg Nationale Parken Drents-Friese Grensstreek. Uit dat overleg kwamen allerlei ideeën, zoals lezingen, een ruilbeurs van planten en zaden en een inloopcafé. De beurs en lezingen hebben al plaatsgevonden en we besloten ook niet met het inloopcafé te wachten.”
Iedereen die iets met groen heeft, mag binnenlopen om vragen te stellen, iets vertellen of gewoon om kennis te maken. Erica: “Mensen die hier net zijn komen wonen, bestaande vrijwilligers of mensen die nieuwsgierig zijn: iedereen is welkom. Het is heel inspirerend, door het enthousiasme van een ander ben je sneller bereid om iets aan te pakken. Als je dat niet hebt, is dat ook prima. Gewoon een kopje koffiedrinken mag ook. Het is laagdrempelig. We creëren de randvoorwaarden zodat er iets kan ontstaan.” Het GroenCafé vindt elke derde woensdag plaats van 20.00 tot 22.00 uur in Dorpshuis Hart van Diever. Opgave is niet nodig.

Landschapsbrigades

Vanuit het impulsproject Nationale Parken Drents-Friese Grensstreek worden op diverse plekken landschapsbrigades opgericht. Dit zijn groepen vrijwilligers die zich (gaan) bezighouden met het onderhoud van landschapselementen, zoals houtwallen, houtsingels en bosjes, met behulp van handgereedschap en een motorkettingzaag. Vrijwilligers worden speciaal opgeleid. Deze groepen zullen ook na het project actief blijven. Inmiddels zijn er twee brigades ontstaan vanuit dit project, in Diever en Havelte. 
De benodigde cursussen staan ook al in de startblokken. Zo staat er een 5-daagse cursus ‘Veilig werken met de motorkettingzaag’ gepland voor januari/februari en zijn er startdagen voor de brigades om met de werkzaamheden te beginnen (eerst voornamelijk met handgereedschap). Dit geldt voor de brigades in Havelte en Diever. Daarnaast is er voor begin juni een excursie gepland en staat er een cursus houtwallen en singels in mei op de planning.

Pingoruïne onderzoek en lezingen

In Drenthe liggen zo’n 2500 ‘ronde laagtes’ in het landschap: dit zijn uitblazingskommen of mogelijke pingoruïnes. Pingoruïnes zijn restanten van kleine ijsheuvels die ongeveer 15.000 jaar geleden zijn ontstaan. Specialist aardkundig en cultuurhistorisch erfgoed bij Landschapsbeheer Drenthe, Anja Verbers, gaf in het gebied lezingen over deze kleine landschapselementen en ging regelmatig op pad met vrijwilligers om boringen uit te voeren. Anja: “Ik heb onlangs met een groep vrijwilligers, die zelfstandig boringen doet, onderzoek gedaan naar een mogelijke pingoruïne bij de oudste boerderij in het dorpje Lhee. Ik had er een hard hoofd in, maar het bleek inderdaad een pingoruïne te zijn, waar een pakket stuifzand op ligt. Dat zijn bijzondere ontdekkingen.”
De Drents-Fries Grensstreek heeft veel meer locaties die interessant zijn. Zo zijn er volgend voorjaar in de omgeving van Diever nog twee onderzoeken gepland. De exacte locaties worden nog vastgesteld. Voor het onderzoek worden vrijwilligers gezocht, die niet bang zijn om vies te worden. Anja: “Je gaat met een boor en een guts aan de slag. Maar er zijn ook mensen nodig die alles zorgvuldig willen noteren, zodat ik na afloop een profiel kan maken.” Anja geeft ook lezingen over pingoruïnes, zoals onlangs in het Bezoekerscentrum van Ruinen. “Mensen zijn nieuwsgierig naar pingoruïnes. Terecht vind ik. Het zijn vensters naar de ondergrond, een archief van de laatste duizend jaar. Het vertelt ons zóveel.”
Kijk voor meer informatie en kaartmateriaal op www.pingoruïnes.nl

Aanlevering plantgoed en aanplant

Vanuit het impulsproject is er veel plantgoed geleverd aan grondeigenaren in Havelte en Diever. Vooral op de erven rondom de es tussen Havelte en Darp en voor aanleg en herstel van de houtsingels/houtwallen rond deze es. In Diever hebben verschillende initiatieven plantgoed ontvangen, waaronder enkele bewonersinitiatieven om vergroening en verhoging van de biodiversiteit in de buurt te stimuleren. Op de Natuurwerkdag was er in samenwerking met de scouting van Diever een actie met aanplant. Honderd mensen hielpen met de herplant van een bos dat was gekapt vanwege de letterzetter. Het tweede doel van de aanplant was het versterken van biodiversiteit. Daarnaast is bij de dorpsboomgaard en de moestuinvereniging een meidoornhaag geplant, is er plantgoed geleverd als aanvulling voor een erfrandbosje en diverse erven voor de inpasbaarheid in de omgeving.

Eerste gebiedsbijeenkomst Landschapsvisie

In Diever vindt op 26 januari de eerste gebiedsbijeenkomst Landschapsvisie Regionaal Landschap Drents-Friese Grensstreek plaats. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door adviesbureau Eelerwoude en is de eerste in een reeks van twee. Gevoed door omgevingsplannen van gemeenten en andere organisaties gaan het bureau in gesprek met de regio, waarbij bezoekers eerst worden meegenomen in de landschapsbiografie en informatie over het gebied. Tijdens de bijeenkomst ligt de focus op het verzamelen van de meningen van alle betrokkenen. Belangstellenden kunnen kiezen tussen een middag, - en een avondprogramma. De tweede bijeenkomst vindt plaats in de zomer van 2023.
Aanmelden voor de bijeenkomst kan hier: https://forms.office.com/e/iCcmra8MgQ

Abonneren nieuwsbrief

Om omwonenden en alle betrokken partners op de hoogte te houden, verschijnt deze nieuwsbrief met enige regelmaat. Wilt u zich abonneren op de nieuwsbrief? Dat kan via de link hieronder, waar u zich ook uit kunt schrijven.

Wilt u geen informatie meer over de vervolgstappen richting landschapsvisie ontvangen, dan kunt u zich hier uitschrijven.