Nieuwsbrief Impuls augustus 2023


Nieuwsbrief Impuls project Drents-Friese Grensstreek

In de prachtige Drents-Friese grensstreek zijn we bezig met de uitvoering van een impulsproject om de huidige natuurkernen en het tussenliggende gebied verder te ontwikkelen tot een samenhangend landschap. Via deze nieuwsbrief houden we u graag op de hoogte van recente ontwikkelingen in dit project.

Huidige status van de landschapsvisie

Een korte terugblik

In de vorige nieuwsbrief vertelden we over de vijf gekozen thema’s, passend bij de grote opgaven die op ons afkomen en bij de belevingswereld van de bewoners van het gebied. Het gaat om:

  • landbouw(transitie)
  • wonen
  • recreatie
  • energie(transitie)
  • bossenstrategie

Werksessies landschapsvisie 5, 6 en 7 september

We hebben op 5, 6 en 7 september werksessies voor de landschapsvisie gepland op drie locaties gespreid in het gebied. In deze sessies gaan we met de deelnemers verschillende scenario’s uitwerken. We werken ieder thema uit in één of meer voorbeelden, met behulp van ontwerpprincipes. Van deelnemers wordt een actieve inbreng van kennis en ideeën verwacht.

Om een juiste balans te vinden in de achtergrond van deelnemers met betrekking tot de hierboven genoemde 5 thema’s, hebben we gericht uitnodigingen verstuurd. Er is nog ruimte voor enkele extra deelnemers tijdens de sessies op de drie locaties.

Heb je geen uitnodiging ontvangen en ben je geïnteresseerd in de werksessies? Stuur dan vóór 31 augustus naar saskia.wiegers@marb.nl. Dan nemen we contact met je op met meer informatie.

Gebiedsbijeenkomst in het najaar

Er volgt nog een plenaire gebiedsbijeenkomst in het najaar, waar de concept-landschapsvisie wordt gepresenteerd en dan horen we graag aanvullende opmerkingen en vragen. De uitnodiging hiervoor vind je in de volgende nieuwsbrief.

Aan de slag met jongeren in het gebied

Samen met Vera Vos van https://www.passieophetplatteland.nu/ zijn we deze zomer aan de slag gegaan om ook jongeren te betrekken bij de landschapsvisie. Creatieve workshops en een discussie over allerlei relevante stellingen op de school Stad&Esch in Meppel, voor 1e en 3e jaars leerlingen.

We leerden dat de leerlingen van Stad & Esch veel kennis in huis hebben. Zo zien zij absoluut voordeel van bomen in stad en dorp en kunnen ook onderbouwen waarom: het ziet er leuk uit, is groen, zorgt voor biodiversiteit, tegen smog en co2 en levert zuurstof en verkoeling op. Het thema bossenstrategie is ook wel iets dat ver van ze afstaat geven ze aan. Dit komt ook terug bij andere thema’s.

Over wonen wordt graag gedroomd, hoewel de leerlingen nu nog allemaal thuis wonen. Weinig leerlingen zien het zitten later in een woongemeenschap of een tiny house te wonen, ze willen toch het liefst een groot vrijstaand huis van zichzelf.

Om ook de leeftijdscategorie van 24-40 jaar mee te nemen, gingen we in gesprek met leden van JCI het Hooghe Veen. Een netwerkvereniging met jong professionals. In een plenaire bijeenkomst wordt vooral duidelijk dat jongeren naast elkaar, in plaats van tegenover elkaar staan. Zo geven ze duidelijk aan dat we elkaar de ruimte moeten geven. Er moet plek zijn voor iedereen, en daar willen ze ook best zelf iets voor inleveren. Daarnaast maken zij zich zorgen over de kortetermijnoplossing voor de problemen van nu. Ze geven dan ook het advies om langere termijnplannen te maken.

Ook spraken we drie jonge ondernemers individueel en zij wonen alle drie graag in het gebied. Ideeën over de toekomst verschillen per persoon. De één maakt zich oprecht zorgen over het klimaat en heeft het daar ook over met de omgeving, waar de ander ‘het westen’ wel naar ‘hier’ zou willen halen. Het is ingewikkeld dat alle thema’s elkaar raken en ook is het moeilijk op welke informatie je kunt vertrouwen. Maar ze zien wel een omslag in hun omgeving: zo was er laatst een vegetarische barbecue bij vrienden!

Klankbordgroep

Om de scherpte van de landschapsvisie nog meer te versterken, is een klankbordgroep opgericht. De klankbordgroep is eind juli gevraagd om input te leveren voor de landschapsvisie. In verband met de zomervakantie kunnen ze tot uiterlijk begin september te reageren.

Impuls streekbeheer | Nachtvlinder excursie Diever

In juli heeft Vergroenend Diever in samenwerking met Landschapsbeheer Drenthe een nachtvlinderexcursie georganiseerd in de Dorpsboomgaard in Diever in het kader van het Nationale Parken Project Drents-Friese Grensstreek. Het was een geslaagde avond waarbij deelnemers allerlei nachtvlinders hebben gespot. Bezoekers bestonden uit natuurfotografen, geïnteresseerde natuurliefhebbers, voorbijgangers en ouders met kinderen. Een mooi gemêleerd gezelschap!

Wil je op de hoogte blijven van de activiteiten van de werkgroep Vergroenend Diever of u aanmelden voor de nachtvlinderwerkgroep, stuur dan een mailtje naar Erwin Bruulsema (Landschapsbeheer Drenthe) e.bruulsema@lbdrenthe.nl

Abonneren nieuwsbrief

Om omwonenden en alle betrokken partners op de hoogte te houden, verschijnt deze nieuwsbrief met enige regelmaat. Wilt u zich abonneren op de nieuwsbrief? Dat kan via de link hieronder, waar u zich ook uit kunt schrijven.

Wilt u geen informatie meer over de vervolgstappen richting landschapsvisie ontvangen, dan kunt u zich hier uitschrijven.