Levensverhaal landschap Drents-Friese Grensstreek gepubliceerd in landschapsbiografie


Op 20 september 2021heeft de Stuurgroep Regionaal Landschap deconcept landschapsbiografie van de Drents-Friese Grensstreekonline gepubliceerd. De landschapsbiografie is bedoeld als bouwsteen voor de landschapsvisie voor het gebied, die in januari 2022 in opdracht van de stuurgroep en in samenwerkingmet overheden, maatschappelijke partijen, ondernemers en bewoners wordt opgesteld.

Levensloop van landschap

Hoe het landschap van de Drents-Friese Grensstreek er vandaag de dag uitziet, is beïnvloed door allerlei ontwikkelingen. De landschapsbiografie biedt hulp bij het in kaart brengen van het ontstaan van het landschap en omschrijft de levensloop vanuit verschillende invalshoeken zoals geologie, archeologie en cultuurhistorie. Henk van Hooft, voorzitter van de stuurgroep, vertelt over het gebied: “De Drents-Friese Grensstreek is een groot, aaneengesloten natuurgebied waar allerlei verschillende dieren en planten leven. Ook het authentieke tussenlandschap is bijzonder door veel cultuurhistorische elementen. De geschiedenis valt in het landschap af te lezen. Recreanten kunnen het gebied al dan niet langs de gebaande paden verkennen.”

foto Karin Broekhuijsen

Impuls voor Drents-Friese Grensstreek

Regionaal Landschap Drents-Friese Grensstreek heeft een driejarige (2021 - 2023) subsidie ontvangen om een kwaliteitsimpuls te geven aan de Drents-Friese Grensstreek. Hiermee verkent de stuurgroep of er invulling gegeven kan worden aan de ambitie om de huidige natuurkernen van nationale parken Dwingelderveld en het Drents-Friese Wold én het Holtingerveld, inclusief het tussenliggend en omliggende landschap te versterken en zo te ontwikkelen tot een samenhangend geheel. Of hieraan kan worden voldaan en of het tot kansen leidt, moet de komende drie jaar duidelijk worden. Deze landschapsbiografie is de start van deze verkenning.

foto Karin Broekhuijsen

Aanloop naar de landschapsvisie

De landschapsbiografie is opgesteld als eerste stap in de ontwikkeling van de landschapsvisie. Een landschapsvisie geeft richtinggevend advies met betrekking tot toekomstplannen in het landschap. Ook worden hierin de mogelijkheden van het gebied verkend om bij te dragen aan de oplossing van maatschappelijke opgaven. Denk aan duurzame energie, klimaatadaptatie en landbouwtransitie. De bedoeling is om vanaf 2022 met inwoners, ondernemers en politiek in gesprek te gaan over de landschapsvisie. 
 
De landschapsbiografie leest u via deze website

Een brochure geeft in het kort een samenvatting met vervolgstappen (pdf?handheld=true, 8.4 MB).