Rondweg N391


De N391 loopt vanaf Emmen-West bij Erm, via Ter Apel naar Veendam N33). Bij Emmen vormt deze weg de gemeentelijke Rondweg. Het is de belangrijkste verbinding tussen Oost-Groningen en Zuidoost-Drenthe.

Het grootste deel van de N391 is al omgebouwd tot een stroomweg met ongelijkvloerse aansluitingen. Om de doorstroming voor de hele weg te realiseren wordt de Rondweg binnen de bebouwde kom van de gemeente Emmen aangepast.

Projecten

Op de Rondweg worden de komende jaren de volgende aanpassingen gedaan:

Oversteken

In de huidige Rondweg zitten meerdere aansluitingen. Een aantal aansluitingen/oversteken worden weggehaald. Alle percelen, woningen en bedrijven blijven bereikbaar, alleen niet direct op de Rondweg.

Het gaat om de volgende oversteken:

  • Oude Markeweg
  • Schansstraat
  • Meerdijk
  • Oevermansweg
  • Schoolpad
  • Alle gelijkvloerse fietsoversteken

In alle gevallen wordt samen met de omgeving gekeken naar mogelijke oplossingen. Hoe dit er allemaal uit komt te zien wordt samen met bewoners, ondernemers en overige belanghebbenden uitgewerkt.