Kruising N391/N862


De N391 en de N862 zijn voor de provincie Drenthe en de gemeente Emmen belangrijke verbindingen voor de bereikbaarheid van Emmen. Daarbij is een vlotte en veilige doorstroming voor de hele regio van belang. Om dit te realiseren wordt de huidige kruising van de N391 met de N862 omgedraaid. De Rondweg wordt in de toekomst de doorgaande route.

Om een goed beeld te krijgen van de verkeersstromen en afwikkeling van het verkeer op de Rondweg is de afgelopen periode met drones onderzoek gedaan op de verschillende kruisingen in de Rondweg. Ook vond er een droneonderzoek plaats voor- en na de voetbalwedstrijd FC-Emmen en Feyenoord.

Aansluiting Meerdijk

Het plan is om de aansluiting Meerdijk op de Rondweg weg te halen. Uit onderzoek blijkt dat deze aansluiting niet zonder aanvullende maatregelen kan worden afgesloten. Een adviesbureau is gevraagd te kijken naar mogelijke maatregelen voor de verkeersafwikkeling van de Sport- en Beweegcampus Emmen en Barger-Oosterveld.

Planning

Afronding van het onderzoek en daarmee meer duidelijkheid over de mogelijke oplossingen wordt verwacht voor het eerste kwartaal van 2024.


Naslagwerk

Voor het project kruising N391/N862 is een focusgroep ingericht met vertegenwoordigers van inwoners, bedrijven en organisaties. Hieronder leest u de verslagen van deze focusgroep.