Over MM Bereikbaar


Betere doorstroming en veilige wegen in Emmen. Om dit te realiseren wordt de Rondweg (N391) omgebouwd tot een weg met ongelijkvloerse aansluitingen. Daarnaast wordt de weg van Emmen naar Klazienaveen (N862) aangepast voor een betere doorstroming van het (vracht)verkeer van en naar het industrieterrein Bargermeer en bedrijventerreinen A37 en Pollux (Klazienaveen).

Samen aan de slag!

Er gaat de komende jaren veel veranderen in Emmen. Dat dit impact heeft op u als inwoner, bedrijf, organisatie en verkeersdeelnemer beseffen we heel goed. Daarom willen wij samen met u in gesprek om met elkaar tot een zo goed mogelijk eindbeeld te komen. De verwachting is dat alle werkzaamheden medio 2029-2030 zijn afgerond.

Focusgroep

MM Bereikbaar bestaat uit meerdere projecten. Elk project heeft een focusgroep dat dient als klankbord. Met deze groepen worden de plannen verder uitgewerkt. Zodra op hoofdlijnen een plan gereed is, wordt dit voorgelegd aan de omgeving.

Betrokken inwoners, ondernemers en vertegenwoordigers van de Erkende Overlegpartners is gevraagd om aan een focusgroep deel te nemen. De groep bestaat uit maximaal 15 mensen.

Twee projecten zijn inmiddels gerealiseerd: Emmen-West en de aanleg van de ongelijkvloerse aansluiting Emmerhout.

Bereikbaarheidsakkoord N391-N862

Zuidoost-Drenthe is een economische kernzone. Goede en veilige bereikbaarheid van deze regio is van economisch en maatschappelijk belang. Om dit te realiseren hebben de provincie Drenthe en gemeente Emmen afspraken gemaakt over het uitruilen van de N862 en de N391. Deze afspraken zijn vastgelegd in het Bereikbaarheidsakkoord N391-N862 (pdf, 4.4 MB).

Kaart Uitruil wegen

Kaart uitruil wegen en kanalen

Projectbureau MM bereikbaar

De provincie en de gemeente werken de komende jaren samen aan MM Bereikbaar. Dat doen we in het projectbureau, dat is gevestigd in het pand Oude Meerdijk 22.

Inloop

Elke donderdagmiddag kunt u tussen 15.00-16.00 uur langskomen voor vragen, opmerkingen of gewoon om met een kop koffie de plannen te bekijken en met ons in gesprek te gaan.