Projecten


De nummers op de kaart komen overeen met de nummers bij de projecten op deze pagina.

N391

Een betere en veilige doorstroming van het verkeer op de Rondweg. Dit doen we onder andere door het aanleggen van een aantal ongelijkvloerse  aansluitingen. Bestaande gelijkvloerse kruisingen en aansluitingen worden verwijderd en anders opgelost:

1. Aansluiting Emmen-West (gereed)

Is een knooppunt met ongelijkvloerse aansluitingen

2. Verdiepte ligging Rondweg

Bij Delftlanden/Bargeres/Rietlanden krijgt de Rondweg een nieuwe waterkerende laag

3. Reconstructie Bargermeer

De verkeerslichten Phileus Foggstraat en Abel Tasman worden vernieuwd

4. Kruising N391/N862

De Rondweg N391 wordt de doorgaande route zonder verkeerslichten

5. Houtweg

Wordt omgebouwd tot een ongelijkvloerse aansluiting

6. Emmerschans (gereed)

Is omgebouwd tot een ongelijkvloerse aansluiting

7. Pottendijk

Wordt omgebouwd tot een ongelijkvloerse aansluiting

N862

Toekomstbestendige stadsentree voor Emmen: Optimale, veilige en betere bereikbaarheid van industrie- en bedrijventerreinen

8. Dordsestraat

Verdubbeling laatste gedeelte Dordsestraat tot aan N391

9. Nieuw Dordrecht/Bargermeer

Een goede aansluiting in beide richtingen op de N862

10. Bedrijventerreinen A37/Pollux en Bargermeer

Een veilige en vlotte toegang van en naar de bedrijventerreinen