Verdiepte ligging Rondweg (N391)


Ruim 50 jaar geleden is onder het verdiepte deel van de N391, tussen de aansluiting met de Hondsrugweg en de fietsbrug (Delftlanden) een waterkerende folie diep onder het asfalt aangebracht. Dit omdat de weg lager ligt dan de hoogste grondwaterstand. Deze waterkerende folie zorgt ervoor dat de weg droog blijft. Door klimaatverandering worden de regenbuien steeds heftiger, waardoor het regenwater niet direct kan worden afgevoerd.

Onderzoeken

Uit diverse onderzoeken blijkt dat het opvangen en afvoeren van het regenwater onder het folie het grootste probleem is. Dit komt omdat de onderkant (fundering) van de weg in de periode: oktober-mei in het grondwater ligt. Dit veroorzaakt de schade aan het wegdek en oneffenheden, en niet de lekkage van het folie zoals eerder werd gedacht. Op dit moment wordt samen met marktpartijen gekeken naar mogelijke oplossingen voor dit deel van de weg. Daarbij staat het opvangen en afvoeren van het regenwater naar het Oranjekanaal, centraal.

Planning

De verwachting is dat in 2024 duidelijk is hoe dit probleem aangepakt gaat worden. In 2025 hopen we te starten met de werkzaamheden. Dan zal ook een deel van de Rondweg, vanaf Delftlanden tot de aansluiting Hondsrugweg opnieuw worden geasfalteerd.

Tijdelijke snelheidsbeperking

De kwaliteit van dit weggedeelte is zodanig slecht dat dit kan leiden tot onveilige situaties. Daarom heeft de provincie Drenthe besloten om op dit deel van de weg de snelheid te verlagen naar 50 kilometer per uur totdat de problematiek op dit deel van de de Rondweg is opgelost.