Aansluiting Houtweg (Emmerhout)


De aansluiting Houtweg (Emmerhout) wordt omgebouwd tot een ongelijkvloerse aansluiting. Dit doen we om een vlotte en betere doorstroming op de Rondweg Emmen te realiseren.

Voortgang project

Op dit moment worden twee verschillende oplossingen verder uitgewerkt en er zal een kostenraming van beide ontwerpen worden gemaakt. Beide varianten zijn maart 2024 voorgelegd aan de focusgroep Emmerhout. In deze focusgroep worden de inwoners vertegenwoordigd door de Erkende Overlegpartners Emmerhout en Emmerschans, belangenorganisaties en ondernemers. Dit met als doel om per project de beste oplossing te realiseren. Eind 2024 zal het concept-ontwerp voorgelegd worden aan de omgeving.

Schansstraat

In de toekomst is het niet meer mogelijk om vanaf huidige gelijkvloerse aansluitingen bij de Schansstraat en de Oude Markeweg rechtstreeks de Rondweg op te rijden. Deze aansluitingen komen straks te vervallen. Dit heeft consequenties voor aanwonenden aan de Schansstraat. Hierover zijn wij met ze in gesprek. In ieder geval wordt er een fietspad aangelegd tussen de Schansstraat en de nieuwe aansluiting Emmerhout. Daarnaast wordt gekeken naar een goede bereikbaarheid van de hulpdiensten voor de Schansstraat en De Veste.


Naslagwerk

Voor het project Emmerhout is een focusgroep ingericht met vertegenwoordigers van inwoners, bedrijven en organisaties. Hieronder leest u de verslagen van deze focusgroep.