Aansluiting Houtweg (Emmerhout)


De N391 en de N862 zijn voor de provincie Drenthe en de gemeente Emmen belangrijke verbindingen voor de bereikbaarheid van Emmen. Daarbij is een vlotte en veilige doorstroming voor de hele regio van belang. Om dit te realiseren wordt de Rondweg N391 omgebouwd tot een stroomweg met ongelijkvloerse aansluiting.

De aansluiting Houtweg (Emmerhout) wordt omgebouwd tot een ongelijkvloerse aansluiting.

Planning

De komende twee jaar worden voor alle projecten binnen MM Bereikbaar focusgroepen gevormd en inloopbijeenkomsten georganiseerd. In deze focusgroep (max.15 personen) zitten vertegenwoordigers van de Erkende Overlegpartners, belangenorganisaties en inwoners. Dit met als doel om per project de beste oplossing te realiseren.


Naslagwerk

Voor het project Emmerhout is een focusgroep ingericht met vertegenwoordigers van inwoners, bedrijven en organisaties. Hieronder leest u de verslagen van deze focusgroep.