Ongelijkvloerse aansluiting Emmerschans (N391)


De N391 en de N862 zijn voor de provincie Drenthe en de gemeente Emmen belangrijke verbindingen voor de bereikbaarheid van Emmen. Daarbij is een vlotte en veilige doorstroming voor de hele regio van belang. Om dit te realiseren is de Emmerweg bij Emmerschans omgebouwd tot een ongelijkvloerse aansluiting.

Viaduct in Emmen krijgt naam Emmerschans

Het nieuwe viaduct in de Emmerweg en de Rondweg in Emmen heet Emmerschans. Met het onthullen van de naam openden gedeputeerde Nelleke Vedelaar en wethouder René van der Weide officieel de nieuwe ongelijkvloerse aansluiting op de Rondweg in Emmen.
Nelleke Vedelaar, René van der Weide en directeur KWS, Roel van de Berg

Prijsvraag

Afgelopen voorjaar riep de provincie belangstellenden op om het nieuwe viaduct een naam te geven. Meer dan 550 mensen gaven hieraan gehoor. Vierendertig personen stelden voor om de naam Emmerschans voor dit viaduct te gebruiken, een verwijzing naar het voormalig verdedigingswerk in het gebied.

Nelleke Vedelaar met prijswinnaar de heer en mevrouw Weidijk

De werkzaamheden, uitgevoerd door KWS Infra Leek/Zwolle, zijn volgens planning en binnen het gestelde budget uitgevoerd.

Ongelijkvloerse aansluiting Emmerschans in feiten en cijfers

  • 1.350.000 kruiwagens met zand
  • 12.400.000 kg asfalt
  • 5.600 kruiwagens beton
  • 17 km aan belijning
  • 62 heipalen
  • 14 korte prefab liggers, elk 48.000 kg zwaar
  • 8 lange prefab liggers, elk 62.000 kg zwaar