Reconstructie Bargermeer (N391)


De N391 en de N862 zijn voor de provincie Drenthe en de gemeente Emmen belangrijke verbindingen voor de bereikbaarheid van Emmen. Na onderzoek en diverse gesprekken is gekozen om de huidige verkeerslichten te vervangen door moderne verkeersinstallaties.

Omgevingsproces

Uit onderzoek is gebleken dat de aanleg van een centrale ongelijkvloerse aansluiting bij Bargermeer zou kunnen leiden tot knelpunten bij grote drukte. Uit gesprekken met ondernemers kwam naar voren dat handhaving van de huidige situatie bij Bargermeer de sterke voorkeur heeft, in plaats van één ongelijkvloerse aansluiting. Ook zorgt het ontwerp door de sterke prijsstijgingen in de markt, de beperkte ruimte, verkeerskundige knelpunten en de vele extra aanpassingen die hiervoor nodig zijn, voor hoge kosten.

Verkeersregelinstallatie (Vri)

Gekozen is om de huidige verkeerslichtingen bij de kruisingen Abel Tasman en Phileas Foggstraat  te vervangen door moderne verkeersregelinstallaties. Ook vindt een aanpassing van het wegprofiel plaats, waaronder het creëren van langere in- en uitvoegstroken, smallere rijstroken en een smaller middenberm.

Planning

In 2023 wordt het project voorbereid, zodat in het eerste kwartaal van 2024 het werk kan worden uitbesteed. De verwachting is dat in de zomer van 2024 begonnen kan worden met het uitvoeren van de werkzaamheden.


Naslagwerk

Voor het project Bargermeer is een focusgroep ingericht met vertegenwoordigers van inwoners, bedrijven en organisaties. Hieronder leest u de verslagen van deze focusgroep.