Ligplaatsen Drentse vaarwegen


Als u in de zomer te gast bent op de Drentse vaarwegen, kunt u overnachten op een groot aantal ligplaatsen. Ook is het mogelijk gebruik te maken van een winterligplaats op een van de Drentse vaarwegen. Hiervoor kunt u een aanvraag indienen bij de provincie Drenthe via onderstaand aanvraagformulier.

Zomerligplaatsen

De volledige lijst met ligplaatsen is vastgelegd in het Ligplaatsenbesluit 2016  (lijst A). Deze plaatsen zijn met borden aangegeven door plaatsing van verkeerstekens van 1 april tot 1 november. Het is niet toegestaan op andere plaatsen te gaan liggen dan de aangegeven ligplaatsen.

U mag maximaal 14 dagen aaneengesloten op een ligplaats verblijven. Op die manier kunnen meer mensen genieten van bepaalde ligplaatsen.

Het is niet toegestaan aan te meren op wachtplaatsen bij bruggen en sluizen, behalve als u daadwerkelijk voor de bediening van de brug of sluis wacht.

Aanmelden ligplaats zomer

Voor de locaties Drentsche Hoofdvaart, Passantenhaven en Dieversluis (Oostoever

en Westoever) kunt u zich via uw tablet of telefoon aanmelden. Ga daarvoor naar www.aanuit.net of installeer de app AanUit.net. Tip: installeer de app voor uw vaartocht alvast op uw telefoon of tablet. Instructies over het aanmelden en de werking van de zuilen staan op borden bij deze locaties. Vergeet niet af te melden bij vertrek.

Voor de overige zomerligplaatsen in het beheer bij gemeenten betaalt u bij de havenmeester het liggeld.

Winterligplaatsen

Het is mogelijk om gebruik te maken van een winterligplaats op een van de Drentse vaarwegen. Daarvoor zijn locaties beschikbaar op de volgende vaarwegen volgens het Ligplaatsenbesluit provinciale vaarwegen 2016  (lijst B):

Aanvraag provincie

  • Drentsche Hoofdvaart, Dieversluis, Oostoever
  • Drentsche Hoofdvaart, Dieversluis, Westoever
  • Drentsche Hoofdvaart, Passantenhaven

U vraagt het aan via dit formulier: Aanvragen winterligplaats - ondertekenen.

Aanvraag andere partijen

Let op: Onderstaande winterligplaatsen kunt u niet via de provincie Drenthe aanvragen. Neem voor deze ligplaatsen contact op met:

  • Geesbrug: De heer J. Schonewille van Plaatselijk Belang Geesbrug, e-mail: janjennyschonewille@gmail.com telefoon: 06 – 20417016.
  • Nieuw-Amsterdam en Klazienaveen: Watersportvereniging Emmen en Omstreken via www.emmerwatersport.nl(verwijst naar een andere website) (onder contact kunt u een mededeling plaatsen) of stuur een e-mail naar info@emmerwatersport.nl.
  • Coevorder Stadsgrachten en Coevorder Afwateringskanaal: Aan te vragen bij Havenvereniging Coevorden.

Let op: Het is niet toegestaan op uw boot te verblijven tijdens de periode van winterstalling

Termijn

De provincie neemt binnen 8 weken na ontvangst een besluit over uw aanvraag. Afhankelijk van de complexiteit van de aanvraag, duurt de behandeling korter of langer. Indien het langer duurt, ontvangt u hierover een bericht. Met dat bericht wordt de termijn eenmalig met een redelijke periode verlengd.

Bezwaar en beroep

Meer informatie over bezwaar en beroep kunt u vinden op Bezwaar, beroep en zienswijzen

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55

Ondertekenen met DigiD voorlopig niet mogelijk

Het digitaal ondertekenen met DigiD is vanwege technische redenen voorlopig niet mogelijk bij onze aanvraagformulieren.  I.p.v. daarvan kunt u bij de betreffende formulieren een gescande versie van uw handtekening toevoegen. Hiervoor gebruikt u het beschikbare format.  Later dit jaar zal ondertekenen met DigiD weer mogelijk zijn.  Ondertekenen met eHerkenning blijft wel mogelijk.