Samen boeren voor Drentse bodem


Drentse akkerbouwers en melkveehouders verruimen de gewasrotatie op elkaars percelen door onderling te ruilen. 'Samen boeren voor Drentse bodem’ gaat over deze in Drenthe veel voorkomende samenwerking.

Het IBP-project brengt in kaart hoe dit nog duurzamer kan en onderzoekt de duurzaamheidsclaims.

Publicaties, nieuws en factsheets

Samenvattingen, projectresultaten en 'Samen boeren voor Drentse bodem' in het nieuws.

Werking Drentse ruilsysteem

Drentse boeren ruilen jaarlijks onderling verschillende percelen en werken daardoor echt sámen aan een ruimere gewasrotatie. Gras is hierin een  rustgewas voor de akkerbouwrotatie: de sleutel tot bodemverbetering,  biodiversiteit, CO2-opslag en lager middelengebruik.

Goed voor biodiversiteit én boer

Een florerend bodemleven werkt positief door op zowel de natuur als het boereninkomen. Ruime gewasrotatie zorgt daarvoor.

Meerjarige scheurproeven gras

Wij testen de hypothese dat eerder scheuren van grasland ervoor zorgt dat de stikstof op het juiste moment vrijkomt voor de groei van het nagewas en maakt dat er geen glyfosaat nodig is. Hiervoor hebben we wetenschappelijke (WUR)proeven en praktijkproefvelden ingericht.

Duurzaamheidsprogramma's en beleid

Het Drentse ruilsysteem is veelal onbekend bij beleidsmakers en verschillende gebiedspartijen in Nederland. Niet-passend beleid belemmert de duurzame werking van het Drentse ruilen. Er is behoefte aan beleid en duurzaamheidsprogramma's met een gebiedsbrede kijk.

Contact

Wilt u meer weten over Samen Boeren voor Drentse Bodem? Kennis uitwisselen of juist meer weten over hoe het ruilen van percelen werkt?