Boermarke Zeijen gebiedsgericht werken


Duurzaam boeren in een vitaal landschap, dat is de wens van Boermarke Zeijen. In Zeijen wonen en werken de mensen in een schitterende omgeving, voor een groot deel ontstaan door agrarisch gebruik. Door meer circulair te werken, willen de boeren uit het gebied de landbouw ook in de toekomst levendig en mooi houden. Dit doen zij door actieve deelname aan de Boermarke.

De boermarke Zeijen wil 'duurzaam boeren in een vitaal platteland'. Er is behoefte om gezamenlijk invulling te geven aan 'circulair boeren'. Zij wil werken aan de economische en ecologische duurzame ontwikkeling van de agrarische bedrijven binnen de boermarke.

De komende jaren werken de Boermarkeleden aan deze duurzame ontwikkeling van de agrarische bedrijven binnen de Boermarke Zeijen. Met de drie pijlers ‘verbeteren’, ‘verduurzamen’ en ‘verdienen’ werkt de Boermarke Zeijen aan duurzaam boeren in een vitaal landschap. Op termijn kan deze aanpak leiden tot natuurinclusief boeren.


Interessante links