Eytemaheert als kraamkamer voor innovatie op het gebied van natuur en landbouw


Bij onderzoeksboerderij Eytemaheert zijn de eigenaren op een innovatieve, ondernemende manier samen met onderzoekers aan de slag met kringlooplandbouw.

Op Eytemaheert wordt door de Wageningen University & Research (WUR) onderzoek gedaan naar nieuwe kansen en mogelijkheden van natuurinclusieve kringlooplandbouw die kunnen bijdragen aan een duurzame omwenteling in de landbouw. De basis voor de kennisontwikkeling is het inzicht krijgen in het bedrijfssysteem, op zowel technisch als economisch niveau.

Het programma is geslaagd als er duidelijke invulling gegeven kan worden aan de transitieopgaven in de landbouw. Daarbij is duurzame landbouw in Drenthe met een economisch perspectief voor de agrariërs belangrijk.

De transitieopgave vraagt ook om samenwerking tussen ondernemers, overheden en gebiedspartners, die zijn vertegenwoordigd in de verschillende programma’s. We willen met elkaar leren van de uitdagingen en obstakels die we in de praktijk tegenkomen.

Film over de start van het onderzoek