Nieuwsbrief Impuls juni 2022


Via deze nieuwsbrief houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom het project Impuls versterking Nationale Parken, Drents-Friese Grensstreek. In deze editie lees je over de status van de landschapsvisie, de bijdrage van leerlingen van het Stellingwerf college aan de landschapsvisie en een terugblik op een bijeenkomst over de ontstaansgeschiedenis van het landschap rondom Diever.

Status van de landschapsvisie

Een landschapsvisie geeft mogelijke richtingen aan voor de toekomstige ontwikkeling van een gebied. Ook worden hierin de mogelijkheden van het gebied verkend om bij te dragen aan de oplossing van maatschappelijke opgaven. Denk aan duurzame energie, klimaatadaptatie en landbouwtransitie. Als eerste stap in de ontwikkeling van de landschapsvisie is een landschapsbiografie voor de Drents-Friese Grensstreek opgesteld. Deze is gepresenteerd in het najaar van 2021. De bedoeling was om vanaf het voorjaar van 2022 met inwoners, ondernemers en politiek in gesprek te gaan over de landschapsvisie. Hierin is helaas vertraging ontstaan.

De voorbereiding van de landschapsvisie kost meer tijd dan we hebben gedacht. Zodra er meer informatie bekend is over tijdsplanning en aanpak, laten we dit weten via de nieuwsbrief.

Leerlingen Stellingwerfcollege aan zet

De leerlingen van het Stellingwerfcollege in Oosterwolde zijn alvast aan de slag gegaan met de toekomst van de Drents-Friese Grensstreek. Het is immers grotendeels hun toekomst waar we over praten! De leerlingen ontwikkelen een advies op een aantal verschillende thema’s zoals klimaat, landbouw en toerisme. Met een frisse open, creatieve en een onbevooroordeelde kijk op natuur, kunnen zij een waardevolle bijdrage leveren.

Op 24 juni vinden de eindpresentaties plaats. De leerlingen vertellen ons dan over hun bevindingen, ideeën en oplossingen. Wij zijn erg nieuwsgierig! Houd onze website in de gaten voor de resultaten.

Een terugblik: Informatieavond Nationale Parken Drents-Friese Grensstreek

In mei heeft een informatieavond plaatsgevonden over de ontstaansgeschiedenis van het landschap rondom Diever. Anja Verbers van Landschapsbeheer Drenthe nam de aanwezigen mee in een lezing over aardkundige waarden. Marijke Zwart, ook van Landschapsbeheer Drenthe, vertelde over cultuurhistorie en Wim Meijberg van IVN Noord gaf een workshop over kaartbeelden en toponiemen. Het was een geslaagde avond!

Jij ontvangt deze nieuwsbrief omdat je de presentatie over de landschapsbiografie van de Drents-Friese Grensstreek hebt bijgewoond of omdat je op een andere manier bent betrokken bij het project.

Wil je geen informatie meer over de vervolgstappen richting landschapsvisie ontvangen, dan kun je je hier uitschrijven.