Impuls Landschap


Eén van de belangrijkste doelen van het project van de Drents-Friese grensstreek is het versterken van betrokkenheid van de bewoners uit het gebied bij de natuur en het landschap in hun directe (woon)omgeving. Vanuit het projectonderdeel ‘Impuls streekbeheer landschap’ werkt Landschapsbeheer Drenthe samen met de andere projectpartners aan het behalen van dit doel.

Streekbeheer in de Drents-Friese grensstreek

In het gebied van de Drents-Friese grensstreek ondersteunt Landschapsbeheer Drenthe sinds 2013 een groeiend netwerk aan ‘groene’ initiatiefgroepen die actief aan de slag zijn met de natuur en het landschap in hun leefomgeving. Hier zijn inmiddels al 45 groepen actief in de randgebieden rondom de Nationale Parken Drents-Friese Wold en Dwingelderveld. Onderdeel van dit netwerk vormen o.a. dorpsbelangen, natuurverenigingen, collectieven van agrariërs en particuliere grondeigenaren, scholen en zorgboerderijen maken onderdeel uit van dit netwerk.

Onder de noemer ‘Streekbeheer’ ondersteunt Landschapsbeheer Drenthe deze lokale initiatieven en netwerken, o.a. door kennisdeling, advisering over beheer en inrichting, het beschikbaar stellen van plantgoed en gereedschappen en het bieden van ondersteuning bij het maken van plannen. Iedere initiatiefgroep of vereniging in het netwerk draagt op zijn of haar manier een steentje bij aan het beheer, behoud en de ontwikkeling van de natuur en het landschap in de Drents-Friese grensstreek. Bij de planvorming en uitvoering vindt afstemming plaats met gemeentes, waterschappen, natuurbeheerders en andere gebiedspartners.

Impuls bewonersbetrokkenheid

Het aantal groene initiatieven in de Drents-Friese grensstreek neemt nog steeds verder toe. Vanuit het project onderdeel Impuls Streekbeheer Landschap werkt Landschapsbeheer Drenthe daarom samen met de projectpartners aan het verder versterken en uitbouwen van streekbeheer. Een aantal hoofdonderdelen kunnen in het project worden onderscheiden: