Toestemming van de eigenaren


Als je een evenement organiseert in de natuur of het landschap, heb je vaak te maken met particuliere eigenaren van wegen en paden. Dit kan gaan om natuurbeheer organisaties, particuliere eigenaren of landbouwers. Je gaat dan dus over terrein van iemand anders. Het is niet meer dan vanzelfsprekend dat je deze personen of organisaties eerst om toestemming vraagt, voordat je met organiseren begint.

Wie is waar eigenaar?

Het is best lastig om uit te zoeken wie waar eigenaar is. Formeel kun je eigendom van grond en wegen (betaald) opvragen bij het kadaster. Maar vaak is het ook op een andere manier te achterhalen. In het dorp weet men vaak welke landbouwgrond en/of zandpaden van welke eigenaar is. In de natuurgebieden is het soms wat lastiger. De grotere natuurorganisaties; staatsbosbeheer, natuurmonumenten, het drentse landschap, de maatschappij van weldadigheid en defensie hebben in de meeste gevallen borden staan rond hun terreinen. Bij particuliere natuureigenaren ontbreekt deze informatie soms.

[nog in te voegen kaarten/lijsten eigenaren]

Waar hou je rekening mee?

De eigenaar van een terrein kijkt in de eerste plaats naar het effect van een evenement op de doelen of belangen waar de eigenaar voor verantwoordelijk is. Voor een landbouwer is dat een gezonde bedrijfsvoering en gunstige productie-omstandigheden. Voor een natuurbeheerder gaat het om de natuurdoelen waarop deze wordt afgerekend. Maar vaak heeft de natuur ook een recreatieve functie waar toeristen en mensen uit de buurt van de rust komen genieten. (Grootschalige) evenementen kunnen ook effect hebben op andere gebruikers.

En niet in de laatste plaats gaan we ervan uit dat organisatoren en deelnemers van evenementen met respect omgaan met de omgeving.

Daarnaast gelden de normale gedragsregels voor buitensporten. Zie de posters hiernaast.

Iedere eigenaar om toestemming vragen

Als organisator moet je elke eigenaar om toestemming vragen. Eigenaren bepalen zelf of ze wel of geen toestemming geven en of ze daar ook kosten voor rekenen. De gemeente moet, voordat ze vergunning afgeeft voor een evenement, controleren of de betrokken eigenaren toestemming hebben gegeven. Daarom moet je een schriftelijke verklaring hebben van de eigenaren.

Loket voor toestemming

Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Het Drentse Landschap, de maatschappij van Weldadigheid en het waterschap Drents-Overijsselse Delta hebben afspraken gemaakt om via een gezamenlijk loket in zowel het NP Dwingelderveld als NP Drents-Friese Wold de vragen om toestemming af te handelen. Dit scheelt uitzoekwerk voor de organisator en vaak ook kosten omdat administratiekosten maar een keer berekend worden.

Kosten

Er worden door deze organisaties wel kosten in rekening gebracht. Als er toestemming gegeven wordt, betaal je € 62,50 (ex BTW) per evenement als dekking van kosten het afhandelen van de aanvraag. En een bedrag per deelnemer (€ 0,50 (ex BTW) per deelnemer bij een gemiddelde deelnemersbijdrage van minder dan €10,- per persoon) en € 1,- ex BTW bij een hogere deelnemersbijdrage. Deze opbrengsten komen ten goede aan het onderhouden van natuur en verbeteren van de recreatieve voorzieningen in de natuur. Je ontvangt hiervoor een factuur van het loket. Als organisatoren besluiten als dank voor het gebruik van de natuur een hogere bijdrage (vrije gift) over te maken, dan zijn we daar dankbaar voor.

Aanvragen toestemming

Net als bij de gemeenten, hebben ook natuurorganisaties tijd nodig om een vraag goed te beantwoorden. En zeker als het gaat om grotere evenementen en/of langere afstanden door de natuur. Neem dan zeker 3 tot 4 maanden vooraf vast contact op. Je kunt dan samen met het loket bekijken of je vraag haalbaar is, of dat je nog op zoek moet naar alternatieven.

Om je aanvraag goed te kunnen beoordelen, vul je een aanvraagformulier in en voeg je waar nodig bijlagen toe.

Er zijn op dit moment twee loketten. Een voor het Dwingelderveld en een voor het Drents-Friese Wold. Je kunt onderstaand formulier voor toestemming gebruiken.

Formulier toestemming evenement in natuur (docx?handheld=true, 84 kB) (Word versie)

Formulier toestemming evenement in natuur (odt?handheld=true, 67 kB) (ODT versie)

Voor loket Dwingelderveld kun je gegevens mailen naar np_dwingelderveld@natuurmonumenten.nl

Voor loket Drents-Friese Wold mail je de informatie naar gebruikersovereenkomstendfw@staatsbosbeheer.nl