Beleid


Het is de ambitie om de ruimtelijke identiteit van Drenthe te versterken. Dat doen we door nieuwe ontwikkelingen te bezien in samenhang met onze kernkwaliteiten. De kernkwaliteiten zijn de kwaliteiten die bijdragen aan de identiteit en aantrekkelijkheid van Drenthe.

De inhoud van deze website heeft een onlosmakelijke verbinding met de
Omgevingsvisie, de Provinciale Omgevingsverordening en Ruimtelijke Plannen.

signaleringskaart

Signaleringskaart

De kaart met kernkwaliteiten, zoals hier opgenomen, laat goed zien waar veel kernkwaliteiten samenkomen. Uit de kaart valt niet af te leiden waar hoge beschermingsniveaus vanuit kernkwaliteiten gelden. Zo is te zien dat in de Veenkoloniën veel kernkwaliteiten aanwezig zijn, maar dat wil niet zeggen dat ontwikkelingen hier zijn uitgesloten. De bescherming in dit gebied geldt vooral voor de karakteristieke Veenkoloniale structuren. De kaart Kernkwaliteiten vraagt, kortom, om interpretatie.