Welkom op de Kernkwaliteitensite Drenthe

De website Handreiking Kernkwaliteiten Drenthe is een handvat om de zes kernkwaliteiten uit de Provinciale Omgevingsvisie Drenthe te verbinden aan (nieuwe) ruimtelijke ontwikkelingen.

De kernkwaliteiten zijn:

  • Landschap
  • Rust
  • Natuur
  • Cultuurhistorie
  • Archeologie
  • Aardkundige Waarden

De website Handreiking Kernkwaliteiten Drenthe biedt u een overzicht van kansen, regels en mogelijkheden. De informatie is bij uitstek geschikt voor planologen, gemeenten, waterschappen en terreinbeheerders die zich bezig houden met de ruimtelijke inrichting van Drenthe.

Gebiedsinformatie- en beleidskaart

Kernkwaliteiten-kaartOp het Geoportaal van de provincie Drenthe kunt u de (interactieve) Kernkwaliteitenkaart raadplegen. U kunt in de kaart zelf een selectie maken van gebiedsinformatie of beleid. De kaart is opgebouwd uit diverse lagen met informatie die u zelf kunt in- en uitschakelen.

Kernkwaliteiten in een minuut

Iconen

Iedere kernkwaliteit heeft een eigen aansprekend icoon gekregen. U vindt informatie over de kernkwaliteit door op een icoon te klikken.

landschap button
rust button
natuur button
cultuurhistorie button
Archeologie
aardkundige waarden

Gebiedsinformatie & Beleid

Op de Kernkwaliteitensite Drenthe vindt u per gebied informatie over de aanwezige kernkwaliteiten én informatie over het provinciaal kernkwaliteitenbeleid. De Gebiedsinformatie licht de kernkwaliteiten in het gebied nader toe. Bij Beleid vindt u programma, visies en vastgesteld provinciaal beleid per kernkwaliteit. Tevens is hier de verbinding met de kernwaarde Bedrijvigheid te vinden.

Let op

Om optimaal gebruik te kunnen maken van deze website dient u de pop-ups toe te staan en de cookies te accepteren.