Archeologie


Archeologie houdt zich bezig met de reconstructie van oude culturen door middel van de bestudering van materiële overblijfselen van deze culturen. Daarbij gaat het om alles dat de mens ooit heeft achtergelaten: bijvoorbeeld restanten van hun huizen, begraafplaatsen, wapens, sierraden, huisraad, afval en voedselresten. Deze overblijfselen kunnen duizenden jaren oud zijn of ‘slechts' een paar honderd jaar. Tegenwoordig wordt er ook archeologisch onderzoek gedaan naar overblijfselen van modern oorlogserfgoed waaronder de Tweede Wereldoorlog. Voor de prehistorie is de archeologie onze enige bron van informatie. Vanaf de middeleeuwen zijn er ook andere bronnen beschikbaar om het bewoningsgeschiedenisverhaal te kunnen vertellen, zoals geschreven kronieken van kloosters. De meeste archeologische overblijfselen bevinden zich onzichtbaar verborgen in de bodem. Daarom wordt voor het archeologisch erfgoed vaak de toepasselijke term bodemarchief gebruikt. Zichtbare archeologische monumenten, zoals hunebedden en grafheuvels zijn meer uitzondering dan regel.


Archeologie