Cultuurhistorie


Cultuurhistorie is het totaal aan sporen van menselijke activiteiten boven de grond, in de stad en op het platteland, bebouwde en onbebouwde omgeving. Deze sporen leveren ons niet alleen informatie over leven en werken van de mens in vroeger tijden (de bewoningsgeschiedenis) maar vormen ook een belangrijke verklaring waarom onze omgeving er nu uit ziet zoals ze eruit ziet. De cultuurhistorie in Drenthe omvat dus zowel het historisch-(steden-)bouwkundig als het historisch landschappelijke erfgoed.


cultuurhistorie