Subsidie Talentontwikkeling


De subsidieregeling Talentontwikkeling stimuleert twee soorten activiteiten:

  • individuele talenten in de culturele sector (of een kleine groep, zoals een band) kunnen professionele ondersteuning inhuren om zich verder te ontwikkelen en een product te maken;
  • culturele instellingen kunnen een project aanbieden aan een doelgroep, ook met als doel talentontwikkeling en het maken van een product.

Een of meerdere publieke presentaties in Drenthe moeten altijd onderdeel vormen van het project.

Ondertekenen met DigiD voorlopig niet mogelijk

Het digitaal ondertekenen met DigiD is vanwege technische redenen voorlopig niet mogelijk bij onze aanvraagformulieren.  I.p.v. daarvan kunt u bij de betreffende formulieren een gescande versie van uw handtekening toevoegen. Hiervoor gebruikt u het beschikbare format.  Later dit jaar zal ondertekenen met DigiD weer mogelijk zijn.  Ondertekenen met eHerkenning blijft wel mogelijk.

Voor wie

  • een culturele organisatie;
  • een natuurlijk persoon

Het doel

De subsidie heeft tot doel om door middel van het principe van Cultureel vermogen talentontwikkeling te stimuleren.

Voorwaarden

Subsidiabele activiteiten

Voor nieuwe maatwerkprojecten:

  1. waarbij Drentse talenten met ondersteuning van cultureel professionals in een afgebakende periode aan hun ontwikkeling werken en een product ontwikkelen, of;
  2. waarin (een) nieuwe deelnemersgroep(en) worden betrokken in uitdagende culturele ontmoetingen.

De hoogte van de subsidie

  1. De subsidie bedraagt maximaal 75% van de subsidiabele kosten, met een minimum van € 1.000,00 en een maximum van € 5.000,00.
  2. Kosten die betrekking hebben op de toegankelijkheid, als bedoeld in artikel 8, lid 2 zijn 100% subsidiabel.

Subsidie product

Status:
Open
Ingangsdatum subsidie:
Einddatum subsidie:

Subsidieplafond: € 58.000, -- per jaar

Wil je meer ondersteuning bij je pop act?

Misschien kan Poppunt Drenthe je helpen. Poppunt is een netwerkorganisatie van verschillende lokale organisaties zoals Cultuurhuis Hoogeveen, The Bake Shop en K&C. Poppunt wil met je meedenken hoe jouw act nog beter kan worden. Ook kan je hier hulp krijgen bij het aanvragen van fondsen en subsidies. Neem contact op via jan@kunstencultuur.nl.

Stichting Kunst & Cultuur (K&C) helpt

Heb je een idee voor een project op cultureel gebied maar vind je het lastig om partners te vinden? Kan je wel wat hulp gebruiken bij het opstellen van een projectplan of wil je advies over het aanvragen van subsidies? Zoek dan contact met Stichting Kunst & Cultuur (K&C) . K&C helpt amateurs en professionals bij het opzetten van kansrijke culturele projecten.

Meer informatie over digitaal ondertekenen

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55