Landschap


Het Landschapstype de veenkoloniën is kenmerkend voor het deelgebied Odoornerveen. Karakteristiek voor deze hoogveengebieden is de strakke verkaveling, de bebouwingslinten langs kanalen en monden, de grote weidse ruimtes met wijken. Elke ontginning heeft bovendien zijn eigen specifieke kenmerken, waaraan de tijd en de manier van ontginning is af te lezen. Langs het kanaal bepaalt de laanbeplanting van eiken de hoofdstructuur. De boerderijen, afwisselend met grote en kleine erven, liggen als postzegels aan weerszijden van het kanaal. Aan de horizon eindigt het landschap met aan westzijde de bosranden van de boswachterij Sleenerzand en in het oosten de bosranden van de boswachterij Odoorn.

Odoornerveen, Zandpad naar Achterweg, Bron: H. Dekker

Het lintdorp Odoornerveen ontstond aan het eind van de negentiende eeuw langs het Oranjekanaal. Het verbindt vanaf Smilde de Drenthsche Hoofdvaart met de venen van zuidoost Drenthe. Parallel aan het Oranjekanaal liggen aan weerszijden wegen met laanbeplanting voornamelijk bestaande uit zware eiken. Het Oranjekanaal met zijn specifieke profiel van wegen en eikenbomen voegt een extra landschappelijke laag toe aan het landschap.

Odoornerveen, Jaagpad, Bron: H. Dekker