Emmer Venen


Emmer Venen

Er zijn van die gebieden die we kunnen scharen onder de verborgen schoonheden. In de contreien achter Emmen is geen sprake van overweldigende eeuwenoude beukenbossen of uitgestrekte pastorale landschappen. De zuidoosthoek kenmerkt zich juist door haar werklandschappen uit recente eeuwen: de uitgestrekte aardappel- en bietenakkers, de kassencomplexen en de grootschalige industrie.

Kaart van het gebied

EmmerVenen