Natuur


Stagnerende waterafvoer leidde in dit gebied ooit tot grootschalige hoogveenvorming: hier lag een deel van het immense Bourtangerveen. Na de turfwinning en de ontginning bleven stukken hoogveen over die lastig af te graven waren of onaantrekkelijk bleken voor agrarisch gebruik. Deze hoogveenrestanten zijn nu natuurgebieden. Het grootste daarvan, tevens het grootste hoogveengebied in Nederland, is het Bargerveen. Een aantal van de kleine hoogveenrestanten is verdroogd en begroeid met bos. In deze verbossende hoogvenen herinneren plaatselijk nog aanwezige natuurwaarden aan het uitgestrekte hoogveen. De grootschalige akkerbouwgebieden die nu het grootste deel van de Emmer Venen beslaan, hebben ook bepaalde natuurwaarden. Landschapsecologisch van een heel andere orde zijn de oude dorpsgebieden rond Schoonebeek en de beekdalen van Schoonebeekerdiep en Kleine Vecht.

Hier zijn nog vage sporen van kwel te vinden evenals langs het noordelijk deel van de Runde. Langs de loop van de Runde wordt weer ruimte voor natuur gemaakt *.