Landschap


Wold Aa, Bron: H. DekkerDe waterlopen, Oude Vaart, Wold Aa en Reest lopen naar Meppel, het laagst gelegen punt van zuidwest Drenthe. De waterlopen zijn bepalend geweest voor de structuur van het gebied. Samen vormen zij een waaier van waterlopen waartussen het wegdorpenlandschap van de laagveenontginning is ontstaan. Lange, smalle ontginningspercelen tot aan de horizon zijn kenmerkend voor de Lage Landen en bepalen het beeld van het landschapstype wegdorpenlandschap van de laagveenontginning. De lintdorpen Ruinerwold, Haakswold, Weerwille en Koekange behoren tot het genoemde type. Het circa vijf kilometer lange bebouwingslint van de Dokter Larijweg is exemplarisch voor de laagveenontginning. Ruinerwold, Larijweg, Bron: H. DekkerHet perenlaantje tegen over de oude boerderijen langs deze Larijweg is een bijzonder landschapselement. Het oogsten van de peren aan de Dokter Larijweg is een lange traditie. Het gaat hier om het verkopen van het fruit ‘op stam' in de vorm van een veiling. De hele dag staat de weg vol met ladders en trapjes, emmers en manden van alle verschillende groepen en particulieren die hun boom (bomen) leegplukken. Bron: H. Dekker

Het Reestdalen omgeving is alom erkend als een bijzonder gaaf

Reest, De Wijk, Bron: H. Dekker

deel van het esgehuchten- of hoevenlandschap op de grens van Drenthe en Overijssel. Het kleinschalige gebied langs de Reest wordt gekenmerkt door een aantal kleine nederzettingen, gehuchten ontstaan op de flanken van het beekdal. Op zandruggen en koppen liggen hier de boerderijen bij kleine (eenmans)essen. Op een aantal plaatsen gaat het beekdal via hei en bos prachtig over in het veld, het zijn zeer fraaie en waardevolle plekken.