Reestdal

De Reest is een typische laaglandbeek, een veenbeek, met een gemiddeld verval van een tot vijf meter. Het beekdal is relatief weinig door de mens beïnvloed. De breedte van het dal varieert van minimaal 100 tot 150 meter tot maximaal 400 tot 600 meter. De begrenzing van het dal is in het vlakke veengebied moeilijk zichtbaar. In de middenloop manifesteert het dal zich aanmerkelijk duidelijker tussen de middelhoge en hoge dekzandgronden en vooral bij de stuifzandgebieden de Wildenberg en in het landschap van IJhorst. Plaatselijk komen beekduintjes voor die soms boven het veen uitsteken. In het stroomdal van de Reest komen op enkele plaatsen verlande, oude beekarmen voor zoals bij de Wildenberg en de Pieperij.