Aardkundige waarden


De Oer-Vecht zorgde in het Saalien voor een scherpe scheiding tussen het noordelijker gelegen Holtingerveld en het laagveen van de Lage Landen. In het door de Oer-Vecht uitgeslepen dal stromen nu de Wold Aa en de Oude Vaart vanaf het Drents Plateau.

Het laagveen is kenmerkend voor de Lage Landen. De waterwegen Wold Aa, de Oude Vaart en de Reest stroomden naar het laag gelegen Meppel. Een uitzondering vormt de veenbeek de Reest. De Reest ontstond in het natte veen en ontwaterde eveneens richting Meppel. In het Eemien werd klei afgezet, op de klei onstonden in het Weichselien dekzandkoppen. In het Holoceen kon het water door de kleilaag niet weg en ontstond er veen. De dekzandkoppen bleven hoog genoeg om niet overwoekerd te worden door het veen. Op deze relatief kleine dekzandkoppen zijn in de Middeleeuwen de huiskampenessen gesticht.