Natuur


Grote Zilverreiger, Bron: H. Dekker

Het Hunzedal en de Hondsrug hebben een duidelijk verschillend karakter; toch horen ze tot hetzelfde hydrologische systeem. Regenwater dat op de Hondsrug in de bodem zakt, komt in het Hunzedal weer aar boven. Het grootste deel van het gebied watert naar het noorden af. Door het voor Drentse begrippen grote hoogteverschil en door de bodemopbouw is het opkwellende water rijk aan mineralen, zoals ijzer en kalk, en heeft het een constante temperatuur. Deze bijzondere eigenschappen komen tot uitdrukking in de vegetatie. De contrasten tussen rug en dal zijn niet alleen zichtbaar in hoog en laag en droog en nat, maar ook in besloten en open, bebouwd en onbebouwd, kleine en grote percelen, oud en nieuw, bebost en vrijwel boomloos, fijnmazig cultuurlandschap en open grasland *.