Colofon website Kernkwaliteiten Drenthe

Deze website is ontwikkeld door de provincie Drenthe. In samenwerking met een ‘Ontwikkelgroep' waarin vertegenwoordigers van gemeenten, waterschappen, planbureau's, terreinbeheerders en natuur- en milieu-organisaties deelnamen.

De site is voor ruimtelijke plannenmakers en andere geïnteresseerden. Het is een portaal om inhoudelijke informatie en ruimtelijke beleidsinformatie te vinden over de Drentse Kernkwaliteiten, Landschap, Rust, Natuur, Cultuurhistorie, Archeologie en Aardkundige waarden.

Projectgroep

Saskia van Dijk, Cultuurhistorie

Ronny Koeling en Richard Haurissa, Kaarten

Akke Kooij, Natuur

Alexandra Mars, Archeologie

Wendy Schutte, Projectleider

Marjon Speelman, Aardkundige Waarden

Cipke Uri, Rust

Peter Wienia, Landschap

Tekstbegeleiding

Anne Wolff, Architectuur- en landschapshistoricus, Glimmen

Beeld- en kaartmateriaal

GIS-afdeling provincie

Hans Dekker

Marijke Bijzitter

Annelies Hartman

Website

Lars Blaauw, provincie Drenthe

Peter van Kampen, De Ontwikkelfabriek, Groningen

Met dank aan

Ben Hoentjen, Sandra de Graaf en Samiha Benali

Copyright provincie Drenthe. Wij proberen ons beeldmateriaal zo zorgvuldig mogelijk te verzamelen. Mocht u niettemin van mening zijn dat een beeld onrechtmatig is gebruikt, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen.