Beleid kernkwaliteiten


Het is onze ambitie om de ruimtelijke identiteit van Drenthe te versterken. Dat doen we door nieuwe ontwikkelingen te bezien in samenhang met onze kernkwaliteiten. De kernkwaliteiten zijn de kwaliteiten die bijdragen aan de identiteit en aantrekkelijkheid van Drenthe.

Samen met vertegenwoordigers van overheden, belangengroepen, marktpartijen en inwoners hebben we de volgende kernkwaliteiten van Drenthe benoemd:

  • rust, ruimte, natuur en landschap;
  • oorspronkelijkheid (authenticiteit, Drents eigen);
  • naoberschap;
  • menselijke maat;
  • veiligheid;
  • kleinschaligheid (Drentse schaal).

Wij vinden het behouden en waar mogelijk ontwikkelen van de kernkwaliteiten van provinciaal belang.

Instructie

Als u hieronder op de icoontjes klikt of op de kernkwaliteit in de linkerkolom treft u het beleid aan van dat betreffende kernkwaliteit. Het beleid wordt tevens in een kaart weergeven die u eveneens op die pagina aan treft.

landschap_button

rust_button

natuur_button

cultuurhistorie_button

archeologie_button

aardkundige_waarden