Gebiedsindeling


In dit informatiedeel van deze website hanteren we een gebiedsindeling die hieronder op de kaart te zien is.

Gebiedsindeling op basis van landschappelijke ondergrond

Drenthe kent een rijke variatie aan patronen en elementen in de ondergrond. Onder invloed van klimaat, landijs, zee, wind en water kreeg het Drentse landschap al lang geleden zijn definitieve gestalte.
Het landschap van Drenthe is te verbeelden als een oude vilten hoed. Het Drents Plateau is de bolling van de hoed met deuken (de ruggen) en scheuren (de uitgesleten beekdalen).

Klik hieronder op de kaart voor gebiedsinformatie per kernkwaliteit.

Gebiedsindeling op basis van landschappelijke ondergrond

Van oorsprong behoort het Drents Plateau tot de hogere delen van ons land en vormde zo de oudste basis voor de mens in Noordoost-Nederland. De laaggelegen rand van de hoed bestaat uit bijna geheel afgegraven hoogveengebieden en in het noorden en zuidwesten uit laagveengebieden.

Deze verschillen in de ondergrond vormen zowel de basis voor een gevarieerd planten- en dierenleven als een gevarieerd occupatiepatroon. Deze natuurlijke variatie vormt vanwege de vanzelfsprekende samenhang tussen boven en ondergrond een goede basis voor een onderscheidende en werkbare gebiedsindeling.

Het Drentse reliëf, de hoed en de rand, is hiervoor de kapstok. De hoed, het Drents Plateau, bestaat uit het esdorpenlandschap. Hier vormen de beeksystemen de basis voor gebiedsindeling.

De rand, de lagere delen van Drenthe, bestaat uit rand-, hoog-, en laagveenontginningen. Hier vormen ontginningsgeschiedenis en de typische landschapsstructuur de basis voor een indeling in gebieden.