Voorkomen van legionella in zwembaden


Om legionellabesmetting te voorkomen moeten alle zwembaden een risicoanalyse uitvoeren. Het gaat dan om openbare zwembaden, semi-openbare zwembaden (bijvoorbeeld op campings, in hotels en sauna's) en medische zwembaden. De risicoanalyse is verplicht.

Blijkt uit de analyse dat er risicopunten zijn? Dan moet u een beheersplan en een logboek bijhouden. De provincie kan naar deze documenten vragen. De risicopunten moet u daarna elk half jaar opnieuw testen op legionellabacteriën.

Voorwaarden

De risicoanalyse en eventueel het beheerplan moeten ter inzage bij het zwembad liggen. De provincie kan vragen om deze op te sturen.

Voldoet het zwembad niet aan de kwaliteitseisen? Dan moet u dit telefonisch melden bij de provincie.

Contact

De risicoanalyse en eventueel het beheerplan liggen voor de provincie ter inzage bij het zwembad.

Wet- en regelgeving

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55