Graven in de provinciale weg


Wilt u in, onder of naast een provinciale weg graven? Dit mag alleen als u hiervoor een vergunning of ontheffing van de provincie heeft.

U mag alleen in, onder of naast een provinciale weg graven als u hiervoor een vergunning of ontheffing van de provincie heeft. Voorbeelden van graafwerkzaamheden zijn:

  • kabels en leidingen onder de weg aanleggen of verplaatsen
  • bouwwerken naast de weg plaatsen
  • naast de weg naar archeologische vondsten of sporen graven
  • proefsleuven en dergelijke maken

Voor graafwerkzaamheden gelden regels. Deze zijn er onder andere om een goede doorgang van het verkeer en onderhoud aan de wegen te garanderen. U vindt de regels in de provinciale wegenverordening.

Voor graafwerkzaamheden in provinciale wegen kunnen ook nog andere vergunningen of meldingen nodig zijn. Zo moet u voor mechanische graafwerkzaamheden in provinciale wegen ook een graafmelding (KLIC-melding) doen bij het Kadaster. Verder heeft u misschien een ontgrondingsvergunning nodig. Kijk voor meer informatie bij 'Ontgrondingsvergunning'.

Aanpak

Overleg eerst met belanghebbenden. Dit zijn bijvoorbeeld mensen die in de buurt wonen of bedrijven die vlakbij staan. Overleg vooraf ook met de provincie en met uw gemeente. Hiervoor kunt u een omgevingsoverleg aanvragen. Het omgevingsoverleg is een zorgvuldig proces waarin u uw plan bespreekt met uw gemeente, waterschap of provincie en andere betrokkenen. Samen kijkt u dan naar hoe haalbaar uw plan is, en hoe u uw plan het beste mogelijk kunt maken. Een omgevingsoverleg vraag u aan via het Omgevingsloket voor de activiteit waarvoor een omgevingsvergunningaanvraag of melding doet.

  • Ga naar het Omgevingsloket.
  • Doe de vergunningcheck.
  • U ziet of u een omgevingsvergunning moet aanvragen of dat u alleen een melding hoeft te doen. U kunt dit meteen doen.
  • Log in met eHerkenning.
  • Vul de vragen in en geef aan het eind aan of u een omgevingsoverleg wilt.

Voorwaarden

De provincie beoordeelt per geval of zij een vergunning of ontheffing verleent. Hieraan kan de provincie voorschriften verbinden om bijvoorbeeld te voorkomen dat het wegverkeer last heeft van de werkzaamheden.

Termijn

De termijn voor een beslissing op uw vergunningsaanvraag hangt af van de (mogelijke) impact die de graafwerkzaamheden hebben op de omgeving. Er zijn twee mogelijkheden:

Standaardprocedure: De (mogelijke) impact op de omgeving is klein. Bij de standaardprocedure neemt de provincie binnen 8 weken een beslissing. Maar wanneer de provincie dat nodig vindt, kan zij deze termijn verlengen met maximaal 6 weken.

Uitgebreide procedure: De (mogelijke) impact op de omgeving is groot. Bij de uitgebreide procedure krijgen belanghebbenden de kans om te reageren op uw plannen. Daarnaast moet de provincie soms ook de impact op de omgeving verder onderzoeken. Het duurt gemiddeld een half jaar voordat de provincie een definitief besluit kan nemen over uw vergunningaanvraag.

Kosten

Voor meldingen worden geen kosten (leges) in rekening gebracht. Aan het behandelen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning kunnen wel kosten verbonden zijn. Deze leges stelt de provincie jaarlijks op.

Wet- en regelgeving

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55