Subsidie Regenboogprojecten provincie Drenthe 2023-2026


Met deze regeling wil de provincie Drenthe zogenaamde regenboogactiviteiten ondersteunen. Deze activiteiten bevorderen de veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van lesbische, homoseksuele, biseksuelen, transgender personen, personen met een intersekse conditie en andere genderidentiteiten (LHBTIQ’s).

Voorwaarden

Een van de voorwaarden om voor subsidie in aanmerking te komen is dat de activiteiten in de provincie Drenthe plaats vinden.

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan een non-profit organisatie. Deze non-profit organisatie is een privaatrechtelijke rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid

Subsidie product

Status:
Open
Ingangsdatum subsidie:
Einddatum subsidie:

De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 75% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 7.500,--.

Beschikbaar budget: € 50.000,--

Een aanvraag voor subsidie kan jaarlijks worden ingediend van 1 mei tot en met 31 oktober.

Meer informatie over digitaal ondertekenen

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55