Subsidie Knelpuntenpot woningrealisatie Drenthe


De provincie Drenthe heeft €1,5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de subsidieregeling Knelpuntenpot woningrealisatie Drenthe. De subsidie is bedoeld om woningbouwprojecten in gang te krijgen waarbij een financieel tekort ontstaat. Dit tekort kan ontstaan als de kosten voor het realiseren van een bouwrijpe kavel veel hoger zijn dan de opbrengstwaarde van die locatie. Dit noemen we de onrendabele top. Met de subsidie kan in die gevallen toch tot realisatie overgegaan worden.

Voorwaarden

Het woningbouwproject moet betrekking hebben op minstens 5 wooneenheden. De subsidie bedraagt maximaal € 4.000,00 per wooneenheid, met een maximum van € 300.000 per aanvraag.
Daarnaast moet de aanvraag betrekking hebben op een woningbouwproject dat deel uit maakt van de Woondeal Drenthe.

Voor wie

De subsidie kan worden aangevraagd door gemeenten. Ook initiatiefnemers komen in aanmerking voor subsidie, maar dit loopt dan via de gemeente.

Subsidie product

Status:
Open
Ingangsdatum subsidie:
Einddatum subsidie:

Meer informatie over digitaal ondertekenen

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55