Subsidie Museumregistratie Drentse Musea


De subsidie heeft als doel het vergroten van de kwaliteit van kleine en middelgrote Drentse musea door het uitvoeren van een pre-toets en audit ten behoeve van museumregistratie.

Ondertekenen met DigiD voorlopig niet mogelijk

Het digitaal ondertekenen met DigiD is vanwege technische redenen voorlopig niet mogelijk bij onze aanvraagformulieren.  I.p.v. daarvan kunt u bij de betreffende formulieren een gescande versie van uw handtekening toevoegen. Hiervoor gebruikt u het beschikbare format.  Later dit jaar zal ondertekenen met DigiD weer mogelijk zijn.  Ondertekenen met eHerkenning blijft wel mogelijk.

Voor wie

Subsidie kan worden aangevraagd door kleine en middelgrote musea die gevestigd zijn in de provincie Drenthe.

Let op: Voor de subsidie komen niet in aanmerking:

  • musea met de status ‘Museum van provinciaal belang’;
  • het Drents Museum;
  • het Veenpark;
  • musea die al eerder op grond van deze regeling subsidie hebben ontvangen.

Voorwaarden

Om voor subsidie in aanmerking te komen moet o.a. voldaan worden aan de volgende criteria:

  • het museum is een rechtspersoon zonder winstoogmerk; en
  • het museum beheert en ontsluit een collectie; en
  • het museum is opengesteld voor publiek en heeft regelmatige openingstijden; en
  • het museum is aangesloten bij het Platform Drentse Musea.

Subsidie product

Status:
Open
Ingangsdatum subsidie:
Einddatum subsidie:

De subsidie bedraagt een vast bedrag van € 3000,- per aanvraag. De hoogte van het subsidieplafond bedraagt voor de looptijd van de regeling € 69.000,-.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Platform Drentse Musea.

Meer informatie over digitaal ondertekenen

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55