Subsidie Gedragsbeïnvloedingsprojecten Verkeersveiligheid Drenthe


Onder de vlag van het Verkeer en Vervoerberaad Drenthe, sinds 2021 Mobiliteitsraad, werken de provincie en gemeenten sinds 2005 samen om de verkeersveiligheid in Drenthe te verbeteren met behulp van campagnes en educatie. Daarvoor wordt jaarlijks het programma Gedragsbeïnvloeding opgesteld. Met projecten en campagnes voor alle leeftijdsgroepen en gericht op alle vervoerwijzen worden inwoners bewust gemaakt van hun eigen verkeersveilige gedrag.

Ondertekenen met DigiD voorlopig niet mogelijk

Het digitaal ondertekenen met DigiD is vanwege technische redenen voorlopig niet mogelijk bij onze aanvraagformulieren.  I.p.v. daarvan kunt u bij de betreffende formulieren een gescande versie van uw handtekening toevoegen. Hiervoor gebruikt u het beschikbare format.  Later dit jaar zal ondertekenen met DigiD weer mogelijk zijn.  Ondertekenen met eHerkenning blijft wel mogelijk.

Voor wie

Subsidie kan worden aangevraagd door een Drentse gemeente.

Voorwaarden

Om voor subsidie in aanmerking te komen moet het activiteitenprogramma gericht zijn op:

  • educatieve activiteiten die zijn opgenomen in de Toolkit Verkeerseducatie van het CROW; of
  • communicatie en publiciteit over verkeersveiligheid; of
  • onderzoek en evaluatie op het gebied van verkeersveiligheid.

Met de gemeenten zijn afspraken gemaakt over de financiering van het programma. Iedere gemeente draagt €1,-- per inwoner bij aan het programma. De provincie legt daar een €1,-- per inwoner naast waardoor een bedrag van € 2,-- per inwoner beschikbaar is voor de kosten van uitvoering van projecten en het inhuren van een regionale projectleider. Als uitgangspunt voor het inwoneraantal zijn de gegevens van het Centraal Bureau voor Statistiek 2020 gebruikt.

Subsidie product

Status:
Open
Ingangsdatum subsidie:
Einddatum subsidie:

Subsidieplafond: € 493.682,-- .

Meer informatie over digitaal ondertekenen

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55