Ontheffing voor het plaatsen van borden langs provinciale (vaar)wegen


Borden (verkeersaanduidingsborden, gebiedspromotieborden, strokenborden)

Wilt u verkeersaanduidingsborden, gebiedspromotieborden of strokenborden plaatsen langs een provinciale weg?

Dan heeft u hiervoor een omgevingsvergunning nodig.

Borden (verkeersaanduidingsborden, gebiedspromotieborden, strokenborden)

Wilt u verkeersaanduidingsborden, gebiedspromotieborden of strokenborden plaatsen langs een provinciale weg?

Dan heeft u hiervoor een omgevingsvergunning nodig.

Onderscheid borden (verkeersaanduidingsborden, gebiedspromotieborden, strokenborden)

Verkeersaanduidingsborden

Verkeersaanduidingsborden (bewegwijzeringborden) worden geplaatst ten behoeve van geleiding van het verkeer, in het kader van tijdelijke wegwerkzaamheden of grootschalige evenementen.

Een aanvraag voor het plaatsen van verkeersaanduidingsborden wordt getoetst aan het verkeersplan.

Gebiedspromotieborden

Een aanvraag voor het plaatsen van gebiedspromotieborden wordt getoetst aan de Beleidsregel gebiedspromotieborden

Strokenborden

Een aanvraag voor het plaatsen van strokenborden wordt getoetst aan de Beleidsregel niet-geografische bewegwijzering

Indienen aanvraag Omgevingsloket

Let op: Voor het indienen van een omgevingsvergunning heeft u DigiD of E-herkenning nodig.

Leges

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag is op grond van de geldende Belastingverordening provincie Drenthe een legesbedrag verschuldigd.

Termijn

De provincie Drenthe beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. De provincie kan de beslissingstermijn met 6 weken verlengen.

Bezwaar en beroep

Meer informatie over bezwaar en beroep kunt u vinden op onze website: Bezwaar, beroep en zienswijzen

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55