Subsidie Veilig en Bereikbaar Drenthe 2022-2025


Om de doelstellingen van het Mobiliteitsprogramma 2021-2030 te kunnen realiseren is deze subsidieregeling ingesteld.  De provincie Drenthe draagt financiëel bij aan de investeringen van gemeenten die de provinciebrede doelen van het mobiliteitsprogramma dichterbij halen: veilige, schone en inclusieve bereikbaarheid in Drenthe.

Ondertekenen met DigiD voorlopig niet mogelijk

Het digitaal ondertekenen met DigiD is vanwege technische redenen voorlopig niet mogelijk bij onze aanvraagformulieren.  I.p.v. daarvan kunt u bij de betreffende formulieren een gescande versie van uw handtekening toevoegen. Hiervoor gebruikt u het beschikbare format.  Later dit jaar zal ondertekenen met DigiD weer mogelijk zijn.  Ondertekenen met eHerkenning blijft wel mogelijk.

Voor wie

Drentse gemeenten.

Subsidie product

Status:
Open
Ingangsdatum subsidie:
Einddatum subsidie:

Subsidieplafond: € 13.600.000

Meer informatie over digitaal ondertekenen

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55