Bodemsanering of vermindering verontreiniging bodem, instemming


Als u van plan bent een (gedeeltelijke) bodemsanering of verplaatsing van verontreinigde grond te gaan uitvoeren, moet u dit melden. Een kleinschalige verontreiniging kunt u saneren volgens de regels van het Besluit uniforme saneringen (BUS), zie 'BUS-melding' voor meer informatie.

Past de sanering niet onder BUS? Dan moet u een saneringsplan indienen. Soms is er nog aanvullend onderzoek nodig. Pas als de provincie of de gemeente Emmen akkoord is met het onderzoek en het saneringsplan kunt u starten met de sanering. De provincie of de gemeente kunnen speciale voorwaarden stellen aan de sanering.

Na afloop moet u een saneringsverslag en misschien ook een nazorgplan opstellen. Deze moet u ter beoordeling naar de provincie of de gemeente Emmen sturen.

Voorwaarden

U heeft een meldingsplicht als de volgende voorwaarden van toepassing zijn:

  • U bent van plan verontreinigde bodem (gedeeltelijk) te saneren of te verplaatsen.
  • De hoeveelheid verontreinigde grond is meer dan 50 kubieke meter, en/of de hoeveelheid verontreinigd grondwater is meer dan 1000 kubieke meter.
  • U verplaatst de grond niet tijdelijk.

Aanpak

U stuurt een saneringsplan op. Samen met de resultaten van het onderzoek waarmee de omvang van de verontreiniging in beeld is gebracht. U doet de melding bij de provincie of bij de gemeente Emmen. Gaat het om een niet-ernstig geval dan doet u hiervan een melding bij de gemeente.

RUD Drenthe

Bezoekadres

Vestiging Assen

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Vestiging Emmen

Raadhuisplein 1
7811 AP Emmen

Postadres

Postbus 1017
9400 BA Assen
info@ruddrenthe.nl 
Telefoon 0800-9102