Inzage in aanwijzing zwemlocaties


De provincie wijst ieder jaar in de provincie zwemlocaties aan waar mensen tijdens het zwemseizoen mogen zwemmen. Ook beslist de provincie per zwemlocatie wanneer het zwemseizoen begint en eindigt.

De provincie maakt eerst een aanwijzingsontwerp voor de zwemlocaties. U kunt dit aanwijzingsontwerp bij de provincie bekijken tijdens de inzageperiode. U mag hier ook op reageren.

De provincie laat weten wanneer het ontwerp van de aanwijzing bekend is. Dit doet de provincie op de eigen website en in de gemeenten waar de zwemlocaties liggen. De provincie zet deze mededeling ook in 1 of meer kranten of huis-aan-huisbladen.

Voorwaarden

De zwemlocatie moet aan de volgende eisen voldoen:

  • De locatie wordt door veel mensen bezocht.
  • Een locatie is niet 5 jaar achter elkaar in de klasse 'slecht' ingedeeld.

Termijn

U kunt het ontwerp van de aanwijzing bekijken op de website van de provincie en op het provinciehuis.

Bezwaar en beroep

De inzagetermijn duurt 6 weken. U kunt binnen deze 6 weken schriftelijk of mondeling reageren op het ontwerp. Dit kan als u in de provincie woont of op een andere manier te maken heeft met de zwemlocatie. U krijgt dan persoonlijk bericht over de definitieve aanwijzing.

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55