Experimenten met organische meststoffen


Het is verboden om organische meststoffen in de periode tussen 1 september tot en met 31 januari te gebruiken op bouw- en grasland. Organische meststoffen zijn dierlijke meststoffen, zuiveringsslib of een mengsel van deze meststoffen. Alleen voor experimenten in de periode van 1 tot en met 15 september kunt u ontheffing krijgen. De ontheffing geldt voor het brengen van meststoffen op bouwland of niet-beteelde grond. Ook kunt u denken aan zand- of lössgrond. Varianten van meststoffen zijn:

  • compost
  • zuiveringsslib
  • overige organische meststoffen

Aanpak

Zo vraagt u een ontheffing aan:

  • Ga naar het Omgevingsloket.
  • U ziet of u een ontheffing moet aanvragen. U kunt dit meteen doen.
  • Log in met eHerkenning.

Termijn

De provincie neemt binnen 8 weken een beslissing over u vergunningaanvraag. Maar wanneer de provincie dat nodig vindt, kan de provincie deze termijn verlengen met maximaal 6 weken.

Bezwaar en beroep

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Bent u het niet eens met de beslissing over uw bezwaar? U kunt binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank.

Wet- en regelgeving

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55