Vergunning voor bijzonder transport over provinciale vaarweg aanvragen


Als u over water vervoert, dan gelden er regels voor wat u op uw schip mag vervoeren. Ook gelden er regels voor de grootte van uw schip. Wilt u iets bijzonders vervoeren? Of is uw schip groter dan volgens de regels is toegestaan? Dan moet u een ontheffing van die regels aanvragen. U krijgt dan toestemming van de beheerder van de vaarweg om over het kanaal of de rivier te varen.

Vaak vaart u over meerdere vaarwegen. Als deze vaarwegen verschillende beheerders hebben, moeten deze allemaal een ontheffing geven.

Aanpak

Zo vraagt u een ontheffing voor bijzonder vervoer aan:

  • U laat eerst onderzoeken of de vaarweg die u wilt gebruiken geschikt is voor uw vervoer. In het rapport dat u daarna ontvangt, staan eventuele maatregelen die u moet nemen.
  • Daarna vraagt u de ontheffing aan bij het Digitaal loket bijzonder transport (DLBT). De beheerders van verschillende vaarwegen kijken met elkaar naar uw aanvraag voor ontheffing.

Voorwaarden

De voorwaarden voor het aanvragen van de ontheffing zijn:

  • U wilt met een schip dat groter is dan is toegestaan gebruikmaken van een vaarweg, of
  • U wilt met een schip met bijzondere goederen over de vaarweg varen.
  • De provincie beheert de vaarweg die u wilt gebruiken.

Termijn

De provincie beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag..

Wet- en regelgeving

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55